Vendor Policy

ข้อตกลงการใช้บริการการในการสมัครเป็นผู้นำท้องถิ่น

1. ผู้สม้ครจะต้องเป็นคนไทยค่ะ 
2. อายุไม่จำกัดค่ะ แต่ควรอยู่ระหว่าง 25-65 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคผิวหนังที่มีอาการอย่างเห็นได้ชัด

3. ผู้สมัครพร้อมใจมาลงทะเบียนกับทางเรา โดยส่งเอกสารมาทำการยืนยันกับทางเรา ซึ่งเราจะเก็บรักษาเอกสารอย่างดีและเป็นความลับค่ะ

4. ท่านต้องมีประสบการณ์หรือชำนาญในสิ่งที่ท่านต้องการจะนำให้นักท่องเที่ยวไปดู หรือไปชม โดยจะต้องไม่หวาดเสียวหรืออันตราย และหรือไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 

5. หากท่านไม่พร้อมหรือติดธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ควรที่จะมอบหรือส่งงานต่อให้กับท่านอื่นที่คิดว่าสามารถทำแทนท่านได้ เพราะผู้ที่เสียหายกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คนที่รับผิดชอบก็คือตัวท่านค่ะ 

6.ห้ามพานักท่องเที่ยวหรือลูกค้าไปในสถานที่ๆ ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่ท่านระบุไว้ หรือพานักท่องเที่ยวไปหาผลประโยชน์ต่างๆ เช่น พาไปซื้อเครื่องประดับ เพชรพลอย หรือพาไปตัดสูท ฯลฯ โดยเด็ดขาด

7. ตามข้อ 6, หากลูกค้าประสงค์จะให้ท่านพาไปตามข้อ 6 ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ออกความประสงค์เอง ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น เช่น เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้เอง ทีมงานจะรับผิดชอบในขอบเขตที่ท่านระบุในการนำเที่ยวตามวันและสถานที่ เส้นทางที่กำหนดเท่านั้นค่ะ  ดังนั้นแนะนำว่าอย่าพาไปจะดีที่สุด

บทลงโทษที่นำมาปรับใช้ในกรณี คือ
+ตักเตือนระดับนึง ในกรณีที่เกิดความผิดไม่มาก
+หักเงินค่าบริการที่ท่านจะได้รับ มากน้อยขึ้นอยู่กับความเสียหาย
+ระงับการให้บริการในระบบของ Thai Local Expert กับท่านอีก พร้อมกับขึ้น Bad Record ในระบบของเรา

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}